Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium - Martin Arpe Hansen: Bølgeenergi og hvordan denne udnyttes

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 27. november 2014,  kl. 14:15 - 15:00

Sted

Fys. Aud.

Bølgeenergi og hvordan denne udnyttes

Martin Arpe Hansen

Vejleder: Martin Greiner

Torsdag d. 27 november kl. 14:15 i Fysisk Auditorium

Verdenens forbrug af energi er stadigt voksende. Behovet for energi bliver i stigende grad dækket af kulfyrede kræftværker der udleder den uønskede CO2. Kunne man dække dele af det globale energiforbrug ved at benytte den flyende væske der dækker 71 % af kloden? Bølger på verdenshavene har et stort energipotentiale som i dag ikke udnyttes. Kan bølgeenergi klare denne opgave og hvordan ser de nutidige og fremtidige teknologier ud? Hvilke udfordringer skal overkommes før bølgeenergi kan blive en realitet?
Kom og hør nærmere!