Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium - Marlene Møller Madsen: ASTRID 2 undersøger DNAs fotofysik

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 19. november 2015,  kl. 08:15 - 09:00

Sted

Fys. Aud.

ASTRID 2 undersøger DNAs fotofysik


Marlene Møller Madsen


Vejleder: Søren Vrønning Hoffmann


Torsdag den 19. november kl. 08.15
Fysisk Auditorium


ASTRID 2 er en lagerring, der giver et fantastisk veldefineret lys i UV området. I kollokviet fortæller jeg om, de vigtigste elementer i en synkrotron, hvilke fordele den nye ring har i forhold til ASTRID, samt et af projekterne ved AU-CD beamlinet. Det projekt jeg vil fortælle om, er mit speciale, der handler om fotoprodukter i DNA.


DNA skader forårsaget af UV-lys kan lede til problemer i celledeling og dermed give hudkræft. I mit projekt har jeg bestrålet en kunstig DNA prøve med forskellige bølgelængder i UV området vha. en tunbar laser. Med cirkulær dikroisme (CD) metoden er det muligt, at bestemme hvilke fotoprodukter der dannes efter laserbestrålingen.