Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium - Magnus Linnet Madsen: Delayed-Choice Eksperimenter

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 10. maj 2021,  kl. 14:15 - 15:00

Sted

Fys. Aud. / Zoom

En tegneserie, som illustrerer bølge-partikel dualiteten af lys.
En tegneserie, som illustrerer bølge-partikel dualiteten af lys.

Vejleder: Aurelien Dantan

Fortolkningen af kvantemekanikken har siden dens påfund i starten af det 20. århundrede været til stor debat blandt store dele af det videnskabelige miljø. Ofte er tilsyneladende paradoksale tankeeksperimenter blevet rejst, som anfægter korrektheden af kvantemekanikken. Et af disse er Wheelers ”delayed-choice” tankeeksperiment. Eksperimentet rejser grundlæggende spørgsmål, såsom: ”Hvilken betydning har tidspunktet af en måling på et kvantemekanisk system for dets udfald?” og ”Bryder kvantemekanikken med kausalitetsprincippet?”. Jeg vil i mit kollokvium give et kort historisk overblik over tankeeksperimentets oprindelse, og hvad det fortæller os om lysets bølge-partikel dualitet. Derefter vil jeg gå i dybden med et eksperiment, som for nyligt realiserede Wheelers tankeeksperiment.