Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium, Kristian Arenholt Mosekjær

En basis for Minkowski-rummet
En basis for Minkowski-rummet

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 4. oktober 2021,  kl. 15:15 - 16:00

Sted

Fys. Aud.

Supervisor: Dmitri Fedorov

Title: Minkowski-rummet

Minkowski-rummet ses normalt som værende det fundament hvorpå de af fysikkens love, som ikke har med tyngdekraften at gøre, formuleres.

Derfor menes Minkowski-rummet også meget præcist at beskrive vores virkelighed i de egne af universet, hvor tyngdekraften er svag.

Men hvad er Minkowski-rummet?

 

Formålet med kollokviet er netop besvarelsen af ovenstående spørgsmål.

Nærmere bestemt skal man som tilskuer opnå en intuition for hvordan Minkowski-rummet er opbygget, samt stiftet bekendtskab med nogle af fortolkningerne af modellen.

 

Man vil opdage at velkendte begreber fra den lineære algebra benyttes i flæng, og denne sammenhæng mellem matematik og fysisk teori vil forsøges belyst.

Man vil samtidigt også opdage, at der eksisterer en dyb sammenhæng imellem de velkendte Lorentz-transformationer og Minkowski-rummet.

Slutteligt vil man blive i stand til at sætte velkendte relativistiske fænomener såsom tidsforlængelse og længdeforkortning i relation med Minkowski-rummet.