Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium - Kim Phan: Universets Udvidelse

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 18. november 2019,  kl. 14:15 - 15:00

Sted

Fys. Aud.

Universets størrelse som funktion af tiden.
Universets størrelse som funktion af tiden.

Supervisor: Steen Hannestad

I 2011 blev Nobelprisen i Fysik givet for opdagelsen af Universets accelererende udvidelse vha. supernovaeksplosioner.

Men hvordan er man kommet frem til denne konklusion, og hvilke konsekvenser har det, at vi lever i et accelererende Univers?

For at kunne svare på disse spørgsmål, er man nødt til at kigge på den bagvedliggende teori, som vil blive beskrevet i denne præsentation.

Jeg vil starte med at se på nogle af de vigtigste opdagelser inden for Universets udvidelse - heriblandt rødforskydning og Hubbles lov.

Desuden vil jeg se på Universets krumning samt hvilke bestanddele Universet består af (stråling, stof og mørk energi) og hvordan disse bestanddele påvirker accelerationen af Universet med stort fokus på mørk energi.

Herefter kigges der på hvilke konsekvenser det har, at Universet udvider sig hurtigere og hurtigere og hvordan et muligt fremtidsscenarie for Universet vil se ud. Her vil teorien om Big Chill gennemgås samt hvordan man regner med at Universets endelige skæbne vil være.