Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium - Christian Esben Toft-Vandborg: Abraham-Minkowski kontroversen

16.09.2019 | Grete Flarup

Dato man 23 sep
Tid 15:15 16:00
Sted Fys. Aud.
Abraham-Minkowski foton impuls kontroversen

Abraham-Minkowski foton impuls kontroversen

Supervisor: Aurelien Romain Dantan

I starten af det 20. århundrede fremsatte Einstein sin banebrydende teori om den fotoelektriske effekt. Denne teori, i sammenspil med tidligere arbejde lavet af Planck, ledte Einstein til at bestemme impulsen af elektromagnetiske bølger i vakuum. Senere fandt man ud af i spredningsforsøg, at disse bølger besidder partikel-bølge dualitet hvilket forklarer, at de har en impuls der kan interagere med partikler, i form af fotoner.

Det næste skridt i arbejdet om at forstå og beskrive fotoner og deres bevægelser er, at undersøge hvordan fotoner opfører sig i et dielektrisk medie. Med udgangspunkt i Maxwells ligninger udregnede Minkowski i 1908 at foton impulsen i dielektrika er foton impulsen i vakuum ganget brydningsindekset. I 1909 udregnede Abraham at man skulle dividere med brydningsindekset. Begge disse ligninger er i overensstemmelse med Maxwells ligninger og ingen konklusion kunne drages teoretisk, så man vendte blikket mod forsøg.

Over de næste 100 år blev der udført forsøg for at bestemme hvilken foton impuls i et dielektrisk medie der er korrekt. Der er forsøg der viser at Abraham foton impulsen er korrekt, men der er også forsøg der viser at Minkowski foton impulsen er korrekt. Så hvilken foton impuls er korrekt? Svaret vil blive præsenteret i dette kollokvium.

Studenterkollokvium, Institut for Fysik og Astronomi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, Studerende