Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium, Camilla Theresia Grøn

Kvantetunnelering beskrevet ud fra Dirac hulteori.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 15. november 2021,  kl. 14:15 - 15:00

Sted

Fys. Aud.

Supervisor: Dmitri Fedorov

Title: Schwinger Effekten

Schwinger effekten er en forudsigelse fra kvantefeltteori, hvor et partikel-antipartikel par bliver skabt af et stærkt elektrisk felt, hvilket medfører, at det elektriske felt henfalder.

Selvom schwinger effekten er en konsekvens af kvantefeltteori, kan man også beskrive den ved kvantetunnelering og på den måde få et udtryk for raten for dannelsen af partikel-antipartikel par.

Formålet med dette kollokvium er at beskrive schwinger effekten ved hjælp af kvantetunnelering. Dette gøres ved at introducere Dirac hulteori, som kan bruges til at beskrive partikel-antipartikel par, og derefter relatere denne teori til kvantetunnelering. Efter dette vil det blive gennemgået, hvordan raten for dannelsen af partikel-antipartikel par kan beregnes ud fra kvantetunnelering, og den fundne rate vil blive sammenlignet med den værdi man får ud fra kvantefeltteori.