Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium, Anders Kragh Bali: Kaotiske bevægelser i fysiske systemer

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 5. maj 2022,  kl. 14:15 - 15:00

Sted

Fys. Aud.

Vejleder: Dmitri Fedorov

Hvad er kaos? I gennem tiden har kaos haft mange betydninger og I dag associerer vi den oftest med uorden eller tilfældigheder. Men hvordan kan uorden og tilfældigheder dukker op i computer simulationer af fysiske systemer?
Lorenz ligninger er tre koblede differentialligninger, som Edward Lorenz benyttede for at beskrive en simpel matematisk model for atmosfærisk konvektion (en simpel model for at simulere vejret). Fra modellen viste det sig, at hvis startbetingelse ændrede sig meget lidt, ville modellens løsninger ændre sig på sigt rigtigt meget. I dette kollokvium gennemgås Lorenz model og hvordan små ændringer i startbetingelse påvirker løsningerne af differentialligningerne.
Kaotiske bevægelser has også vist sig i mere simple fysiske systemer. I kollokviet vil jeg kigge på to systemer -- et dobbelt pendul, og et tre legemets system med gravitation -- og ser på hvordan kaotisk bevægelse opstå i disse systemer.