Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium - Alexander Holm Kiilerich: Parameterestimering og Kvantemålinger

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 29. februar 2016,  kl. 14:15 - 15:00

Sted

Fys. Aud.

Parameterestimering og Kvantemålinger


Alexander Holm Kiilerich


Vejleder: Klaus Mølmer


Mandag den 29. februar kl. 14.15


Fysisk Auditorium


Fysikken er en videnskab om præcisionsmålinger, og specielt spiller målinger en helt central rolle i kvantemekanikken og dens tolkning.


Måleresultater i kvantemekanik følger sandsynligheder dikteret af bølgefunktioner, som kollapser, når en måling foretages. Alle måleserier indeholder en tilfældig komponent pga. støj o.lign., men hvis målingerne foretages på et kvantesystem, tilføjes således endnu en stokastisk proces, som afhænger af de måleresultater, man faktisk opnår!


Dette kollokvium vil introducere en generel procedure for estimering af fysiske parametre fra måleserier med en tilfældig komponent og vise, hvorledes denne anvendes, når det undersøgte system er kvantemekanisk. Parameterestimering fra sådanne måleserier var bl.a. vigtigt ift. LIGO's nylige observation af gravitationsbølger, og præcis karakteriseringen fysiske parametre i kvantemekaniske systemer er helt centralt, hvis man vil bygge en effektiv kvantecomputer.