Aarhus Universitets segl

Steen Brøndsted Nielsen modtager NOVO bevilling

En Novo Nordisk Projektbevilling på 2 939 940 DKK er givet til Steen Brøndsted i forbindelse med hans arbejde på IFA med fluorescerende molekyler

Steen Brøndsted Nielsen. Foto: AU
Steen Brøndsted Nielsen. Foto: AU

Titlen på ansøgningen er "New Light on the Intrinsic Photophysics of Fluorescent Molecules from Gas-Phase Ion Spectroscopy"

Ofte følger man biologiske processer i væv med fluorescerende molekyler eller proteiner, og ofte er molekylet (biomarkøren) der lysudsender en ion (positivt eller negativt ladet). Da rødt lys gennemtrænger væv lettere end blåt og grønt lys, er det fordelagtigt med røde biomarkører, men et problem er, at disse ikke lyser særlig intenst. Projektets mål er at belyse hvilke vekselvirkninger i fx et protein, der kan skrue op for biomarkørens fluorescens, det være sig vekselvirkninger med enkelte vandmolekyler eller ladede aminosyrer. Vi vil langsomt bygge mikromiljøet op (nedefra og op tilgang) og bestemme hvordan de isolerede ioners fluorescens ændres. Dette vil blive gjort ved LUNA (LUminescence iNstrument in Aarhus) og det nyligt konstruerede LUNA2 setup,- sidstnævnte muliggør eksperimenter ved lav temperatur (ned til 100 K).

Mange interessante og velsmagende stoffer er fluorescerende! Diagrammet er lånt fra P. Dedecker et al.J. Am. Chem. Soc. 1352387 (2013).