Aarhus Universitets segl

Specialeeksamen: Katalin Deme

Participatory Museums in Transition from Citizen Science towards Citizen Humanities: Concepts, Methods, and Goals

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 29. januar 2021,  kl. 13:00 - 14:00

Sted

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/69474120551

Resume

Denne kandidatafhandling beskæftiger sig kritisk med det publikumsinddragende paradigmeskift i museernes kommunikation med deres publikum. Paradigmeskiftet erstattede envejskommunikationen fra museum til de besøgende til en ny form for interaktion mellem museet og de besøgende - samt blandt de besøgende indbyrdes. Jeg går ud fra, at den kritiske implementering af publikumsinddragelsen er afgørende for at sikre kontrollen over den glidende overgang mellem museernes professionelle kompetencer, og de frivilliges erfaring indenfor participatoriske opgaver. Specialet fokuserer på Historie- og Kulturarvsmuseers participatoriske modeller ved at trække metodologisk på henholdsvis borgervidenskab (Citizen Science) og lægmands humaniora (Citizen Humanities), og sidstnævntes underfelter, den såkaldte Public History og digital Public History. Jeg antager, at det participatoriske paradigmeskift motiverer museer til at genoverveje deres institutionelle identitet, videnskabelige metoder og etiske koder. Jeg hævder endvidere, at dette paradigmeskift udfordrer museernes autoritet i forhold til deres samlinger og samlingernes fortolkninger. I min analyse tager jeg specielt hensyn til de udfordringer, som museernes implementering af digitale teknologier medbringer på den ene side, og de sekundære politiske og sociale dagsordener, der er indlejret i disse, på den anden. De centrale spørgsmål, som granskes i min tese, er følgende: Hvilke typer participatoriske modeller blev udviklet af Historie- og Kulturarvsmuseer for at lette adgangen for publikum til deres samlinger eller for at uddelegere dele af deres forsknings- og udstillingsopgaver til frivillige deltagere? Hvilke analogier fremviser disse modeller med Borgervidenskab praktiseret på Videnskabsmuseer? Hvem er de aktuelle initiativtagere og aktører af publikumsinddragelsen på Historie og Kulturarvsmuseer? Hvad er deres dagsorden, og hvordan passer disse dagsordener til de enkelte museers faglige kerneopgaver: at indsamle, bevare, studere, fortolke og udstille?

Nøgleord: Publikumsinddragelse, Citizen Science, Citizen Humanities, Public History, Digital Public history, delt epistemisk autoritet, digital transformation.

Supervisor: Kristian Hvidtfelt Nielsen