Aarhus Universitets segl

Simon Wall er medforfatter til en nylig artikel i Science Advances om billeddannende spektroskopi ved diffraktion

En faststoffaseovergang i vanadiumdioxid afbildes ved hjælp af en röntgenlaser

Flowdiagrammet viser de numeriske trin frem imod det endelige billede. Illustration fra artiklen.

Artiklen beskrive en metode til at danne billeder uden at bruge linser. Istedet har en forskergruppe fra Spanien, USA, Tyskland og IFA ved Aarhus Universitet registreret de underlige edderkoppespindslignende diffraktionsmønstre, som opstår når man belyser et emne med blød röntgenstråling, og derefter har man med computerassistance regnet "baglæns" for at finde ud af, hvordan det oprindelige billede har set ud. Nøglen i den form for arbejde er at bruge blød röngtenstråling tunet til en række forskellige bølgelængder ("farver"). Det gør det muligt at tilpasse følsomheden af målingerne til forskellige områder i den undersøgte materialeprøve. Laserlyset har ikke været så perfekt kohærent, som det kunne ønskes, men med brug af forskellige algoritmer er der kompenseret for dette.

 

Artiklen blev offentliggjort 11. august 2021. Titlen er " Quantitative hyperspectral coherent diffractive imaging spectroscopy of a solid-state phase transition in vanadium dioxide", og originalen kan findes her.

I originalartiklen findes oplysninger om forfatternes tilhørsforhold, finansiering og ophavsretslige erklæringer.