Aarhus Universitets segl

Seminar on the history of knowledge (in Scandinavian languages)

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 24. november 2021,  kl. 13:00 - 16:00

Sted

1461-516 (Nobel Park)

Arrangør

Forskningsprogram for Filosofi og Idehistorie, Forskningsprogram for Historie samt Maria Simonsen, AAU

Program

  • 13.00-13.05: Velkomst v/Bertel Nygaard
  • 13.05-13.15: Videnshistorien i Skandinavien v/Maria Simonsen
  • 13.15-14:00: Kajsa Weber, Lunds Universitet: ” Från kultur till kunskap; historievetenskapliga nyckelbegrepp i förändring?”
  • 14.00-14:15: Kaffepause
  • 14.15-15:00: Anton Jansson, Göteborg Universitet: ”Kunskapshistoria och idéhistoria i teori och praktik: erfarenheter från Sverige”
  • 15.00-15.10: Kaffepause
  • 15.10-15.20: Laura Skouvig, Københavns Universitet: ”Videnshistorie – set med informationshistoriske øjne”
  • 15.20-15.30: Johan Heinsen, Aalborg Universitet: ”Viden på flugt”
  • 15.30-15.40: Kristian Hvidtfelt Nielsen, Aarhus Universitet: ”Konflikt eller konvergens ml. videnskabshistorie og videnshistorie”
  • 15:40-16:00: Spørgsmål og afrunding.