Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sapere Aude bevilling til IFA astronom: Galaktisk arkæologi

Adjunkt Victor Silva Aguirre, Institut for Fysik og Astronomi, har modtaget en bevilling på kr. 5,9 millioner fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program til fortsat arbejde med galaktisk arkæologi i projektet "Asteroseismology for Galactic archaeology: rediscovering the Milky Way" - På udgravning i Mælkevejen!

20.11.2017 | Ole J. Knudsen

Baggrunden for projektet er, at forskerne endnu ikke forstår i dybden hvordan Mælkevejen er dannet, og hvordan den har udviklet sig. Indtil nu har vi gjort os nogle antagelser om udviklingsforløbet, som dels er bygget på teoretiske modeller, og dels på noget, som i en vis udstrækning er gætterier tilpasset de observationer, som vi allerede har. Galaktisk Arkæologi er et forsøg på at komme videre indenfor et område, som til en vis grad har stået i stampe. Vi vil i langt højere grad end tidligere koble de teoretiske modeller for galaksedannelse og galakseudvikling sammen med konkrete nye observationer af forskellige udvalgte typer af stjerner i særligt udvalgte områder i Mælkevejen. Vi har allerede store mængder af observationer af stjerner foretaget med de teknikker, som kaldes spektroskopi, fotometri og astrometri. Det vil vi gerne kombinere med asteroseismologi, som er en forholdsvis ny teknik til at bestemme stjernernes grundliggende værdier; især aldrene. Ved at studere stjerner i uudforskede egne af Mælkevejen vil vi afsløre de fysiske processer, som har skabt vores egen galakse, og som har påvirket dens udvikling frem til idag."

Victor Aguirre fortæller om sig selv: "Min videnskabelige livsrejse har indtil nu ført mig fra Chile til Danmark via et PhDstudium i Tyskland og forskningsophold i Portugal og i USA. Nu og her, hvor jeg er ansat som forsker på et af Verdens førende universiteter, skal jeg så også sikre mig at min familie forstår, hvad jeg mener, når jeg svarer dem i det, der falder først for i et sammensurium af fire sprog, i det dejlige og vanvittige kaos, som hersker i et hjem med to mindre børn!"

Institut for Fysik og Astronomi, Studerende, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen