Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PI-ICE - på jagt efter bioaerosoler i Antarktis

Havskum er mere end vand og salt

19.02.2019 | Ole J. Knudsen

Et af de velafprøvede instrumenter til indsamling af luftprøver er en let ombygget støvsuger! Her er den monteret på Grønlands indlandsis, og Tina Šantl-Temkiv er i gang med at tjekke udstyret. Foto: David Babb.

Et af de velafprøvede instrumenter til indsamling af luftprøver er en let ombygget støvsuger! Her er den monteret på Grønlands indlandsis, og Tina Šantl-Temkiv er i gang med at tjekke udstyret. Foto: David Babb.

Når det blæser ved stranden, og der er skum på havets bølger bliver bilruder og alt andet dækket med et lag salt.  Hvad de færreste véd er, at der sammen med saltet transporteres masser af små biologiske partikler i luften og længere op i atmosfæren, hvor de kan påvirke skydannelsen. Dette materiale kaldes bioaerosoler og verden over forskes i i hvilken udstrækning dette biologiske materiale har betydning for både vejr og klima.

Skydannelse i polaregnene. Ill: TST.

I disse uger er adjunkt Tina Šantl-Temkiv på forskningsophold på Antarktis for at studere bioaerosoler i de sydpolare havområder omkring den spanske forskningsbase Juan Carlos I.

Tina Šantl-Temkiv, som er en førende ung forsker i aeromikrobiologi, er ansat ved sektionen for mikrobiologi på Aarhus Universitets Institut for Bioscience. Desuden samarbejder hun med Stellar Astrophysics Centre på AU, hvor hun undersøger om disse bioaerosoler er noget, som astronomerne vil kunne bruge til at bestemme, om der er liv på de exoplaneter, som de finder i kredsløb om andre stjerner.

I polaregne, hvor klimaændringer slår særligt kraftigt igennem, er det særdeles vigtigt at kende til de vekselvirkninger, som styrer dannelsen, typen og mængden af bioaerosoler. De isdækkede områder ved polerne er nogle af Jordens største økosystemer, og skydannelsen her har stor betydning for klimaet på resten af kloden.  Projektet kaldes PI-ICE[KF1] , og det er et internationalt samarbejde med deltagelse af forskere fra Spanien, Storbritannien, Tyskland og Danmark. Projektet ledes af Dr. Manuel Dall'Osto fra det maritime forskningsinstitut i Barcelona.

 

Tina Šantl-Temkiv i fuldt polarudstyr på en gletcher i Grønland. Foto: Andrey Chuhutin.

Tina Šantl-Temkiv planlægger at indsamle luftprøver og prøver af havis og vand, for at bestemme mængden og typen af bioaerosoler, der er til stede i hav- og luftmiljøet omkring forskningsbasen. Resultater fra undersøgelsen på Antarktis vil Tina Šantl-Temkiv efter hjemkomsten til Aarhus kunne sammenligne med resultater fra  lignende undersøgelser, som hun tidligere har foretaget omkring Grønland. Tina Šantl-Temkiv ultimative mål er at får et globalt overblik over antal og typerne af bioaerosoler i atmosfæren og deres betydning for vejr og klima. Opholdet på Antarktis varer fra 20. februar til 15. marts 2019.Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende