Aarhus Universitets segl

Peter Balling i AU’s bestyrelse

Professor MSO Peter Balling er blevet valgt til AU’s bestyrelse ved valget i denne måned.

Bestyrelsen er den øverste myndighed på Aarhus Universitet og varetager dets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for universitets organisation og sætter langsigtede mål for dets aktiviteter og udvikling. Bestyrelsen består jf. vedtægten af 11 medlemmer. To medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, ét medlem vælges af og blandt universitetets teknisk-administrative personale, to medlemmer vælges af og blandt universitetets heltidsstuderende og endelig er seks medlemmer udefrakommende.

Et stort tillykke til Peter (og til AU)!