Aarhus Universitets segl

Ny VIP ved IFA: Lektor Georg Bruun

Georg Bruun bliver med virkning fra 1. juni i år ansat ved Institut for Fysik og Astronomi som lektor i teoretisk atom, molekyle og optisk fysik.

Georg Bruun er født i 1969 og fik ph.d. graden i 1998 fra University of Oxford. Efterfølgende fortsatte han karrieren ved forskningsinstitutioner som NIST (Gaithersburg, USA) samt en længere periode i Københavnsområdet med tilknytning til Nordita og Niels Bohr Instituttet.  Georg kommer til IFA direkte fra en ansættelse ved Lunds Universitet.  

Georg Bruuns forskningsfelt er teoretiske studier af kolde atomer indfanget i fælder, hvor han har bidraget med adskillige smukke arbejder af høj kvalitet. Ansættelsen vil styrke Instituttets profil inden for området og vil blandt andet åbne op for nye samarbejdskonstellationer med stedets teoretiske og eksperimentelle grupper.

Instituttet ønsker Georg hjertelig velkommen og ser frem til at huse nye spændende aktiviteter. Georg Bruun vil deltage i Internatmødet den 15.-16. marts, hvor alle IFAs videnskabelige medarbejdere får lejlighed til personligt at byde ham velkommen.