Aarhus Universitets segl

Mød en medarbejder på IFA

Månedens bidrag er Niels Carl Hansen

Fortæl kort om din vej til IFA/AU. Hvor har du været før?

Jeg er cand.scient i matematik/fysik med hovedfag i matematik.

Under kandidatstudiet læste jeg et ekstra bifag i datalogi, og samtidig fik jeg et studiejob som operatør/programmør ved RECAU – ”Det Regionale EDB-center ved Aarhus Universitet”, hvor jeg efter endt uddannelse blev tilbudt fastansættelse som adjunkt ved centeret. I mellemtiden havde RECAU fusioneret med sine søster-organisationer ved KU og DTH (DTU), under navnet ”UNI-C, Danmarks EDB-Center for Forskning og Uddannelse”, hvor jeg blev tilknyttet ”Supercomputergruppen”. Det lykkedes stærke kræfter på Fysik, Astronomi og Kemi på AU sammen med fakultetet at overbevise UNI-C om at installere en supercomputer i Aarhus, en Alliant FX/3. Jeg blev sat til at varetage systemadministration, drift, support mv. af denne maskine.

I 2002 blev CSCAA ”Centre for Scientific Computing, Aarhus” dannet på AU, som et driftscenter under fakultetet. Prof. Niels Egede Christensen var den første direktør, og jeg blev hentet ind som den første – og eneste – ansatte. Centeret lever i bedste velgående den dag i dag, dog er det administrativt flyttet over under IFA med Prof. Lars Bojer Madsen som direktør. Hanne Bak, Ian H. Godtliebsen og jeg selv er ansat i Centeret. Vores hovedanlæg er ”Grendel”, - et relativt stort Linux-cluster, bestående af 500+ computere.

Nævn tre ting som du værdsætter ved dit arbejde.

Først og fremmest synes jeg, at IFA/AU er et fagligt inspirerende sted at være. High Performance Computing (HPC) anvendes efterhånden i mange forskningsdiscipliner, og det er en stor tilfredsstillelse at være en del af. Særlig interessant er det at følge hvorledes machine learning (ML) og artificial intelligence (AI) vinder frem rundt omkring.

Dernæst vil jeg fremhæve de mange kontaktflader arbejdet giver til rigtig mange forskellige faggrupper på - og udenfor AU. Planlægning, indkøb, drift, vedligehold og support af et HPC-anlæg kræver tæt samarbejde med bl.a.  bevillingshaverne, brugerne, BYG, Indkøb, Økonomi, leverandører, servicefolk mm. Endelig vil jeg pege på friheden til i stor udstrækning selv at bestemme over ens tid til nye projekter m.m.

Hvilken arbejdsbedrift er du mest stolt af?

Den første inkarnation af Grendel daterer sig helt tilbage til 2005. Det var ikke det første cluster, jeg lavede, da både Bjørk Hammer og Lars Bojer/Klaus Mølmer tidligere have fået lavet klynger bestående af 30-40 PC'ere på reoler, men med Grendel skulle alt designes fra bund, med særlig fokus på skalering. F.eks. opbygning af netværks- og storage-topologier, kloning, node navngivning, softwarestack, fysisk placering, el, køling, m.m. Nu, her næsten 20 år efter, viser det sig at ganske mange af de valg, der blev truffet dengang stadig holder – med visse modifikationer over tid, naturligvis.

Hvad laver du i din fritid?

Sammen med min kone, Jane, bor jeg i et parcelhus i Solbjerg. Der er altid nok at lave, når man har hus, og efterhånden som familien er vokset med børn, svigerbørn og børnebørn, er det sparsomt med tid i weekenderne. Jeg spiller badminton og interesserer mig for historie, særlig Europæisk 1800-tals historie.