Aarhus Universitets segl

Mindeord for Erik Lægsgaard

Lektor emeritus Erik Lægsgaard døde lørdag 16/1/21 i en alder af 79 år.

Mindeord for Erik Lægsgaard
Foto af Erik Lægsgaard

Erik Lægsgaard blev ansat i 1965, som nyuddannet teknikumingeniør, på det daværende Fysiske Institut af professor Karl Ove Nielsen, og arbejdede på instituttet frem til sin pensionering som 70-årig i 2011. Under sin ansættelse overgik Erik til en stilling som lektor i fysik. Erik deltog og bidrog igennem hele sit professionelle virke meget til instituttets forskning, instrumentering og undervisning, bl.a. sammen med professor Jens Ulrik Andersen og mange andre.

Erik underviste gennem mange år, specielt i elektronik, og udviklede mange eksperimentelle øvelser, især elektronikøvelser. Erik udviklede bl.a. et digitalelektronikkursus, som også med stor succes og morskab blev afholdt for både teori- og eksperimentalVIP’er.  Også to IT-kurser for de førsteårsstuderende i Teknisk Fysik udviklede og afholdt han. Erik kendte accelerator-parken ud og ind, og dermed også acceleratorernes anvendelser inden for atomar spredning og ladede partiklers passage gennem stof. Han var specielt aktiv inden for streng-effekten, "channeling", dels vedrørende de fundamentale aspekter, dels også anvendelser til bl.a. lokalisering på atomart plan og levetidsmålinger af fissionskerner. Erik var i den forbindelse i Canada, Chalk River hos Jim Forster, der senere blev en hyppig gæst på IFA (Institut for Fysik og Astronomi) i samarbejde omkring kernefysik.

Adskillige IFA-succeser kan i udstrakt grad tilskrives Erik. Han var interesseret og yderst kompetent inden for alle former for teknik, elektronik og software. Derfor var han også en medvirkende kraft til introduktionen og udviklingen af Instituttets NORD-computer systemer, og den senere introduktion af mikrocomputere, bl.a. dataopsamlingscomputere kaldet MIMI til både undervisning og eksperimenter.

Erik var specielt bruger af 5-MeV acceleratoren, som var bygget til også at kunne køre negativ polaritet og dermed kunne levere stråler af elektroner. Med 5-MeV’en var IFA derfor i begyndelsen af 1980erne meget hurtigt med og snart førende inden for den nyopdagede channelingstråling. Da Scanning Tunnel Mikroskopet (STM) blev opfundet, var Erik en oplagt person til at udvikle det såkaldte Aarhus STM, der i mange år har været verdensførende og blev produceret og udbredt af et udenlandsk firma. Han var en drivkraft dels, hvad elektronik angår, men også den mekaniske opbygning sammen med Vagn Toft og andre. Erik’s helt store styrke var hans enestående dygtighed og kreativitet i laboratoriet. Hvis et nyt fænomen skulle udforskes, ville Erik altid finde en elegant og snedig måde at designe, bygge og udføre et eksperiment på. Så uanset om emnet var observation af channelingstråling eller arbejdet med scanning tunneling mikroskopi, eller et af de mange andre projekter Erik var involveret i, så var det altid sjovt og inspirerende at snakke og diskutere med ham. Og Eriks dedikation til Aarhus var stærk: selv forsøg på at få ham til Boston på sabbatical blev der takket pænt nej til; han ville blive i Aarhus, hvor han var en meget vigtig del af det stærke videnskabelige miljø.

Vi husker Erik fra mange sammenhænge, og altid som en glad og optimistisk kollega med en usædvanligt fin, konstruktiv indstilling: der fandtes stort set ikke et problem han ikke var villig til at hjælpe med. Han bidrog i betydelig grad til de mere teknisk orienterede studenter-projekter, som f.eks. i studenter-kollokvier eller den endnu operationelle myon-øvelse, som illustrerer et vigtigt aspekt fra relativitetsteorien. Derudover var han en stor bidragsyder til det sociale på instituttet i form af fremstilling af f.eks. lotto-programmer, vedligehold af musikanlæg og skrivning af mere eller mindre vovede fællessange i forbindelse med arrangementer i personaleforeningen. Og han formåede også at hjælpe med næsten alt, præget af sin egen tilgang, der selv i spørgsmål om f.eks. mekaniske indretninger altid blev drejet over i analogier fra elektronikken. Han var både yderst dygtig og behagelig at være sammen med, og han har efterladt sig mange spor på IFA.

Erik Lægsgaard skal bisættes kl. 13 fredag 22/1/21 fra Frederikskirken i Skåde, men grundet corona kan kun inviterede deltage.

Allan H. Sørensen, Lene Vestergaard Hau, Søren Pape Møller og Ulrik I. Uggerhøj