Aarhus Universitets segl

Mikkel Nørup Lund modtager postdoc-bevilling fra Det Frie Forskningsråd

Mikkel Nørup Lund modtager 1,7 mio. kr. til projektet "The internal dynamics of stars: high-precision depth-dependent asteroseismology with SONG"

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers har i alt uddelt 12 postdoc-bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 20,4 millioner kr.

Bevillingerne gives inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2014 og F2015 og har til formål at give yngre forskere de bedste betingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau.

Mikkel Nørup Lund, Institut for Fysik og Astronomi, modtager 1.721.798 kr. til projektet "The internal dynamics of stars: high-precision depth-dependent asteroseismology with SONG".

Projektet omhandler udviklingen af en ny metode: "dybde-afhængig asteroseismologi". I asteroseismologi studerer man stjernerne ved enten at analysere variationer i lyset af stjernen eller bevægelsen af overfladen fra lydbølger inden i stjernen. I de seneste år har asteroseismologi været drevet af observationer af lysvariationerne fra satelliter, fx NASAs Kepler Satellit. Et problem her er dog, at stjernerne producerer en masse støj i lysvariationerne fra konvektion i deres ydre lag. Dette medfører at stjernesvingninger med meget lav frekvens er utroligt svære at observere. Det er dog netop disse, som er ekstra vigtige, da de giver gode restriktioner på modeller for stjerneudvikling, og for hvordan stjernen roterer. Observationer i hastighed kan til dels løse problemet - her er stjernen ikke nær så støjende. Til projektet vil hastighedsobservationer fra det nyopstartede danske teleskopnetværk SONG og det eksisterende britiske netværk BiSON benyttes. Yderligere vinding kan opnås fra observationer lavet i hastighed ved at udnytte, at man kan isolere forskellige dybder i stjernen - det primære fokus i projektet. Over forskellige dybder vil svingningerne i høj grad være koherente - det vil signalet fra konvektionen ikke. Ved at kombinere data fra forskellige dybder styrkes signalet fra svingningerne, mens støjen fra konvektion sænkes. Derved kan svingninger med lav frekvens detekteres, og vi kan forbedre vores viden om stjerner og teste vores forståelse af stjerneudvikling.