Aarhus Universitets segl

Jes Madsen takker af efter en flot karriere

Jes Madsen har besluttet at fratræde sin stilling som prodekan pr. 1. september 2020, samt at fratræde sin stilling som professor ved IFA, ligeledes pr. 1. september 2020.

Jes Madsen har besluttet at fratræde sin stilling som prodekan pr. 1. september 2020, samt at fratræde sin stilling som professor ved IFA, ligeledes pr. 1. september 2020. Jes startede sin videnskabelige karriere på AU i 1982, hvor han blev cand. scient. (M.Sc.), og han fik senere sin Ph.d. fra AU i 1986. Efter nogle år som postdoc og adjunkt blev Jes fastansat som lektor i 1991. Derefter var han institutleder på IFA ad to omgange, i 1999 og i 2010-2011, mens hans var vice-institutleder i 2001-2003 og i 2009-2010. Jes blev udnævnt til professor i 2006. I 2002-2005 var Jes leder af forskeruddannelsen på NAT, og senest har han været prodekan siden 2011. Tillige var han formand for Det Frie Forskningsråd, Natur og Univers (FNU) i 2007-2009. Jes har over årene haft adskillige forskningsophold i udlandet, bl.a. i Seattle.

I årene inden hans virke som prodekan nød vi, og mange andre, godt af hans omfattende ekspertise som professor inden for kosmologi og kompakte objekter (neutronstjerner, sorte huller og de såkaldte ’strange stars’), samt hans formidable undervisning inden for disse fag.

Som prodekan fungerede han som højt respekteret og kompetent leder af fakultetets PhD skole og havde en omfattende viden om stort set alle relevante bekendtgørelser, regler og procedurer, såvel på AU som nationalt.

Jes har en imponerende forskningskarriere bag sig, med så mange som 18 artikler i Physical Review Letters – et af de mest ansete tidsskrifter inden for fysik og astronomi. Adskillige af disse er meget flot citerede, mange med flere end 100 citationer, og mange er enkeltforfatter artikler – en ganske usædvanlig og imponerende præstation i hans fag. Titler på nogle af hans velciterede artikler, ”Bose condensates, big bang nucleosynthesis, and cosmological decay of a 17 keV neutrino”, ”Color-flavour locked strangelets” og ”Probing strange stars and color superconductivity by r-mode instabilities in millisecond pulsars” vidner om hans mangeårige interesse for kosmologi, og for stjerner, der kan bestå af betydelige andele af de såkaldt ’strange’ kvarker.

Ud over sine markante bidrag i form af artikler, har Jes været en højt værdsat underviser i bl.a. kurserne ”Kosmologi”, ”Videregående kosmologi” og ”Kompakte objekter”. Mange af os, der er uddannet i Aarhus, husker med glæde Jes’ timer med en bred gennemgang af emnerne i spændingsfeltet mellem astrofysik, kernefysik og partikelfysik, præsenteret på en måde hvor deltagernes læring blev sat i fokus og med en aldrig svigtende – og altid smittende - entusiasme. Hans store formidlingsevner og spændende forskning inden for faget betød også, at han tiltrak en lang række studerende, der nød godt af hans kyndige vejledning i forbindelse med deres specialer og PhD afhandlinger. En del af disse studerende arbejder i dag som forskere og undervisere og har meget at takke Jes for.

På vegne af hele instituttet vil vi gerne takke Jes for hans store bidrag til IFA og AU gennem tiderne, og ønske ham tillykke med en meget flot karriere. Jes fortsætter sin tilknytning til IFA med en emeritusaftale, og givet hans historik med publikationer er det nok ikke sidste gang vi hører videnskabeligt nyt fra ham.

 

Steen Hannestad og Ulrik Uggerhøj