Aarhus Universitets segl

InterCat PI, Ewine van Dishoeck, modtager Niels Bohr International Gold Medal

Ewine van Dishoeck har modtaget Niels Bohr International Gold Medal fra H.M. Dronningen på Carlsberg Akademi

Ewine van Dishoeck

Et af de største navne inden for forskning i molekylær astrofysik og astrokemi, professor Ewine van Dishoeck fra Leiden Universitet i Holland, modtog i dag Niels Bohrs internationale guldmedalje. Medaljen, som er indstiftet af Ingeniørforeningen, IDA, blev overrakt af H.M. Dronningen ved et arrangement på Carlsberg Akademi i København.

Ewine van Dishoeck er en pioner inden for molekylær astrofysik og astrokemi og er blandt de mest citerede forskere inden for området. Resultaterne af den forskning, hun har gennemført sammen med sin forskningsgruppe, viser, hvordan atomare og molekylære processer på nanoskala-niveau har indflydelse på galakser, stjerner og planetsystemers makroskopiske struktur.

I sit arbejde beskæftiger Ewine van Dishoeck sig med nogle af de største spørgsmål, som menneskeheden har stillet sig selv: Er vi alene i universet? Hvordan er vores planet og livet på den opstået? I sin forskning behandler hun disse spørgsmål på et solidt videnskabeligt grundlag af atomare og molekylære processer, og trækker således en direkte linje fra Niels Bohrs banebrydende arbejde med atommodellen til nutidens astronomiske udforskning af fremmede verdener omkring fjerne stjerner.

Ewine van Dishoeck har stærke bånd til dansk forskning og er en del af Center for Interstellar Katalyse, der ledes af Professor Liv Hornekær på Aarhus Universitet. Forskere i centeret arbejder sammen for at opdage om livets molekylære byggesten - amino syrer, DNA baser, sukker og fedtsyrer - kan dannes i det interstellare rum allerede før dannelsen af stjerner og planeter.

Gennem sit arbejde har Ewine van Dishoeck bidraget til at flytte de teknologiske grænser for astronomiske observationer, rumfartsmissioner og laboratorieeksperimenter. Hun har spillet en ledende rolle i udviklingen af store jord- og rumbaserede teleskoper, herunder Atacama Large Millimeter/submillimeter Array og James Webb-rumteleskopet, der blev opsendt juledag 2021 og siden har leveret forbløffende billeder af universet.  Derudover har hun været formand for den internationale astronomiske union, der repræsenterer mere end 10.000 astronomer fra næsten 100 lande.

Ewine van Dishoeck er den trettende i rækken af betydningsfulde fysikere og ingeniører, der modtager medaljen, som blev indstiftet i 1955 som en hyldest til den danske nobelpristager Niels Bohr.

Med prisen slutter Ewine van Dishoeck sig til en fremtrædende gruppe af modtagere, da medaljen gennem årene er blevet givet til hele ti nobelpristagere. Ewine van Dishoeck er selv modtager af Kavli-prisen, som uddeles for exceptionelle videnskabelige gennembrud inden for astrofysik, nanovidenskab og neurovidenskab

Årets uddeling er sket i et samarbejde mellem Ingeniørforeningen, IDA, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Udover den faglige anerkendelse, som medaljen er udtryk for, ledsages prisen af et beløb på 100.000 EUR, som er doneret af Carlsbergfondet.

Interesserede kan læse mere om medaljen og årets prismodtager på hjemmesiden: https://bohrmedal.com/

For information om forskningen under Center for Interstellar Katalyse se: http://intercat.au.dk/