Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

IFA IDEAS-bevilling til kandidatstuderende Jeppe L. Knudsen og lektor Henrik B. Pedersen

Jeppe L. Knudsen og Henrik B. Pedersen har taget initiativ til at udvikle en avanceret laboratorieøvelse, inklusive udstyr, om stående bølger på en udspændt streng.

09.12.2013 | Mette Alstrup Lie

I øvelsen skal en udspændt streng anslås kontrolleret i en bestemt retning og amplituder for transversalbølger parallelt og vinkelret på denne retning skal observeres.  Øvelsen vil derved kunne illustrere ikke-lineære og kaotiske fænomener ved f.eks. at måle frekvensresponskurver, korrelationer mellem amplituderne for transversale bølger parallelt og vinkelret på den retning strengen anslås i, abrupte spring mellem svingningstilstande og hysterese. Samtidig skal øvelsen ved lave svingningsamplituder kunne illustrere fundamentale begreber i bølgebeskrivelse, som normalsvingninger, overtoner, og deres afhængigheder af strækningskraften, strengens tværsnit og massetæthed.

IFA IDEAS blev etableret sidste år og henvender sig til videnskabelige medarbejdere og studerende med minimum en bachelorgrad. Til ansøgningsfristen i september 2013 kunne der ansøges om maksimalt 50.000 kr. til et projekt inden for forskning, talentudvikling, uddannelse eller formidling.

Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen