Aarhus Universitets segl

Forside i Accounts of Chemical Research - InterCats Andrew Cassidy

En gennemgang af “spontelektriske” materialer er udgivet i Accounts of Chemical Research og historien blev udvalgt til forsiden af udgaven.

Cover

For nyligt har Andrew Cassidy, David Field og Martin McCoutra udgivet en gennemgang af deres arbejde med spontant elektriske materialer i tidsskriftet Accounts of Chemical Research.

 

Spontelektriske materialer er tynde stykker film, som består af molekyler der har et dipolt moment. For at illustrere, så har molekylær nitrogen (N2) intet dipolt moment, mens kulilte (CO) har et lille dipolt moment. Sådanne molekyler opfører sig som små stangmagneter, forstået på den måde, at hvis du prøver at skubbe dem sammen med deres dipoler mod hinanden vil de frastøde hinanden. Hvis du vender dem om vil de tiltrække hinanden. I de fleste faste materialer vil sidstnævnte typisk ske, da systemet vil minimere den totale energi. Indenfor spontelektriske materialer sker det første typisk, men vi forstår ikke hvorfor. Vi kan dog måle konsekvenserne, da spontelektriske materialer indeholder et stort elektrisk felt gennem filmen. Dette felt påvirker spektroskopi, kan bruges til at undersøge molekylers dynamik i fast form, kan hjælpe med at forklare modstand i organiske elektroniske film som forkorter deres levetid og det hjælper os med at forsone os med observationer af frekvens af stjerneformationer med frekvensvurderinger udledt af modeller; en nanoskala effekts påvirkning på universets exaskala evolution. Gennemgangen diskuterer også de teknikker der bruges til at studere spontelektriske materialer, inklusiv synkrotronstråling fra ASTRID2 faciliteten på Institut for Fysik og Astronomi, AU; neutroner fra SNS faciliteten i Oak Ridge National Lab; og IR-spectroskopi fra Martins laboratorie på Heriot-Watt University.

 

Deres arbejde blev udvalgt til forsiden af udgaven, med kildeangivelse for samarbejde om forsidedesignet til Catherine Williams @cjaw_art