Aarhus Universitets segl

Bemærk frist 24/9: COST, dækning af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i møder

Formålet med COST (European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research) er at fremme europæisk forskningssamarbejde – primært inden for grundforskning og almennyttig forskning.

Denne europæiske ramme giver mulighed for en fleksibel opsætning af forskernetværk, kaldet 'aktioner'. I disse aktioner sker der en koordinering af nationalt finansierede forskningsaktiviteter.

På nuværende tidspunkt løber der cirka 200 aktioner. Forskerne bestemmer selv, hvem de vil samarbejde med, og hvilke problemstillinger der skal fokuseres på.

COST giver ikke penge til forskning, men finansierer alene udgifterne ved koordinering af forskningsaktiviteter. Det drejer sig primært om at dække rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i møder.

Innovationspolitisk Center har ansvaret for den danske administration af COST-samarbejdet og er repræsenteret i COST's overordnede komité, Committee of Senior Officials.

Kontakt Marianne Sodemann eller tag først et kig på COST's hjemmeside. Ansøgningsproceduren er delt i to trin: Deadline for første runde (præliminær ansøgning) er 24. september 2010. Deadline for den fulde ansøgning er 14. januar 2011.