Aarhus Universitets segl

Bemærk frist 1/9: COWIfonden støtter bl.a. forskningsprojekter, gæsteprofessorater, konferencer mm.

COWIfonden yder støtte til følgende under forudsætning af, at det støttede har en blivende værdi for dansk ingeniørvirksomhed:

  • Forsknings- og udviklingsprojekter
  • Gæsteprofessorater
  • Videnskabelige publikationer og lærebøger
  • Konferencer, symposier o. lign.
  • Særlige udgifter i forbindelse med videregående universitetsstudier efter kandidateksamen
  • Hjemtagning af avanceret udenlandsk viden og teknologi
  • Avanceret apparatur til brug i forbindelse med forskning

Hent oplysningsskema og retningslinjer for synopsis på følgende direkte link www.cowifonden.dk.

Ansøgningsfrister
Der er hvert år to ansøgningsfrister - den 1. april og den 1. september
Ansøgninger, der indgives senest 1.april, vil blive besvaret ultimo maj.
Ansøgninger, der indgives senest 1.september, vil blive besvaret ultimo oktober.