Aarhus Universitets segl

Bemærk frist 15/9: ESF Research Conferences 2012 – Call for Conference Proposals

European Science Foundation indkalder nu forslag til temaer til konferencer, som organisationen planlægger at støtte i 2012 inden for rammerne af ESF Conferences Scheme. Indkaldelsen henvender sig til fremstående europæiske forskere, som indbydes til at fremsætte forslag til temaer inden for områderne Molecular Biology+, Interdisciplinary Environmental Sciences, Mathematics, Physics/Biophysics and Environmental Sciences og Social Sciences and Humanities.

Sidste frist for indsendelse af forslag er den 15. september 2010. Yderligere information kan hentes på ESF’s hjemmeside www.esf.org.