Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bemærk frist 13/10: Erhvervspostdoc fra Højteknologifonden

13.10.2011

Tankerne bag erhvervs-postdoc’en

En erhvervspostdoc skal styrke forskeres evne til at færdes hjemmevant på tværs af forskellige kulturer, hvor idéen er, at en forskeruddannet person anvender en del af sin tid i virksomheden og den resterende del på forskningsinstitutionen til at løse konkrete forsknings- og udviklingsopgaver. Der er i første omgang tale om en pilotordning.

Et erhvervspostdoc-projekt bygger på en god projektide. En god ide er - set med Højteknologifondens øjne - kendetegnet ved at have et åbenbart erhvervsmæssigt potentiale, som kan udvikles ved hjælp af ny højteknologi. Projektet bygger desuden på et målrettet samarbejde mellem en virksomhed og en offentlig forskningsinstitution. Projektet skal have fokus på at skabe et konkret resultat.

Gennem et erhvervspostdoc-projekt opnår partnerne, at:

  • Erhvervspostdoc’en får et unikt kompetenceløft i sin karriereudvikling ved at kombinere sine forskningskompetencer med erfaringer og mind-set fra erhvervslivet.
  • Virksomheden får mulighed for at løse nogle konkrete forsknings- og udviklingsopgaver, på en ny måde, og får samtidig etableret kontakt til nye samarbejdspartnere i universitetsmiljøet.
  • Den offentlige forskningsinstitution får skabt vigtige nye kontakter til erhvervslivet, og samtidig skabes der grobund for ny forskning.

Erhvervspostdoc henvender sig til talentfulde forskere i begyndelsen af deres karriere. Et erhvervspostdoc-projekt kan søges af 1 person i 1-3 år. Erhvervspostdoc henvender sig til alle størrelser af virksomheder, og alle højteknologiske områder støttes. Erhvervspostdoc-projektet finansieres af alle parterne med en vis portion egenfinansiering.

Opslag, retningslinjer og ansøgningsskemaer

Find det samlede materiale på hjemmesiden: hoejteknologifonden.dk

imported:phys.au.dk:25:Calls