Aarhus Universitets segl

Bemærk frist 1/10: Forskningsophold i Kina i 2011

I henhold til Rektorkollegiets samarbejdsaftale med the Chinese Academy of Sciences (CAS) kan der gives tilskud i form af rejse- og opholdsudgifter til danske forskere, der ønsker at gennemføre et forskningsophold ved en CAS-institution. Aftalen omfatter kun det naturvidenskabelige og teknologiske område.

Formålet med aftalen er at stimulere til forskermobilitet de to lande imellem, primært med henblik på at styrke uddannelsen af forskerstuderende. Det er således en forudsætning for at opnå støtte, at danske ansøgere indgår aktivt i et eller flere kinesiske forskeruddannelsesmiljøer og gennem de planlagte aktiviteter bidrager til at udbygge kvaliteten af forskeruddannelsen.

Aftalen omfatter følgende støttemuligheder:

 

  • Korte ophold, som kan søges af forskere for en periode af 14-30 dage.
  • Længerevarende ophold, som kan søges af ph.d.-studerende for en periode af 6-12 måneder.
  • 12-måneders-ophold, som kan søges af postdocs.

 

De længerevarende ophold er dog afhængige af, at de fornødne midler er til rådighed.

Danskere, der ønsker at søge støtte, skal selv sørge for kontakt til en kinesisk værtsinstitution.

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2010.

Ansøgningsskema findes på Danske Universiteters hjemmeside: http://www.dkuni.dk, men kan også rekvireres ved henvendelse til sekretariatet, Danske Universiteter.

Ansøgning på engelsk bilagt CV, publikationsliste, invitation fra værtsinstitutionen(erne) samt eventuelle relevante referencer indsendes i 3 eksemplarer til:

 

Danske Universiteter
Fiolstræde 44, 1. th.
1171 København K

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helen Rasmussen på tlf. 33 92 54 05 eller hr@dkuni.dk.