Aarhus Universitets segl

Bemærk frist 1/10: Forskningsmidler fra Carlsbergfondet

Carlsbergfondet yder støtte til grundvidenskabelig forskning inden for bl.a. naturvidenskab.

Tekniske og andre anvendelsesorienterede projekter falder uden for Carlsbergfondets rammer. Ansøgninger vedrørende uddannelse, herunder studierejser, kursusophold o.l., vil ikke blive taget i betragtning.

Carlsbergfondet yder ikke bevilling til ph.d.-stipendier, medmindre disse indgår i et større flerårigt forskningsprojekt finansieret af Carlsbergfondet.

Ansøgning kan kun indsendes i elektronisk form.

Ansøgninger behandles ultimo november og Carlsbergfondets afgørelse bliver fremsendt pr. brev medio december.

On-line ansøgning bliver åbnet 1. september 2010. Ansøgningsfristen er fredag 1. oktober 2010.