Aarhus Universitets segl

Specialeforsvar - Steffen Videbæk Fredsgaard

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 20. oktober 2014,  kl. 09:15 - 11:30

Sted

1520-316

Titel: Gymnasieelevers motivation i fysikundervisningen - Et pilotstudium i styrkelse af elevers faglige selvtillid gennem pragmatisk brug af motivationsteori. Vejleder: Lars Brian Krogh. Censor: Ole Goldbech