Aarhus Universitets segl

Mere end 200 rumkurser på danske universiteteter

En ny kortlægning har givet det overraskende resultat, at det vrimler med kurser om rummet og udnyttelsen af rumrelaterede ressourcer i Danmark.

logo for Partnerskab for rumrelaterede uddannelser i Danmark.
logo for Partnerskab for rumrelaterede uddannelser i Danmark.

Ruminteresserede studerende kan vælge mellem mere end 200 kurser på seks danske universiteter.

Baggrunden for de mange kurser er rummets stigende betydning for samfundet. Det kræver kvalificerede kandidater, som kender og kan udnytte mulighederne i satellitdata og rumteknologi på nye innovative måder. Både rumvirksomheder og danske myndigheder har stærkt brug for dem.

Det er Partnerskabet for Rumrelaterede Uddannelser, der omfatter seks danske universiteter - Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og IT Universitet - som netop har kortlagt de mange kurser og uddannelser.

Hele kortlægningen kan du finde her.

 Satellitter har længe understøttet vores evne til at observere vejr og klimaforandringer, kommunikation over store afstande og sikker navigation til vands, til lands og i luften. Vi benytter også i stigende grad satellitter til at beskytte vores natur, miljø og biodiversitet, til at udvikle mere bæredygtige samfund og byer og dermed bidrage til den grønne omstilling. Det har øget udbuddet af rumrelaterede kurser og uddannelser på de danske universiteter de seneste år, og det viste sig, at der nu er mere end 200.

”Arbejdet med at kortlægge de mange kurser, har i sig selv været en øjenåbner” siger partnerne i Rumrelaterede Uddannelser. ”Det har bl.a. givet helt ny indsigt i hvad kurser på fx IT-Universitetet kan bidrage med til rummet. Men det har også overrasket, at fx Aarhus Universitet kunne opliste så mange rumrelaterede kurser.”

Nogle kurser og uddannelser er direkte målrettet et arbejde i rumindustrien og giver fx kompetencer til at bygge satellitter og elektronik til instrumenter. Andre kurser er målrettet udnyttelsen af data fra rummet om universet, jordens klima eller kommunikation via satellitter. Andre igen - inden for fx clean tech eller sundhedsteknologi - er mere generiske og giver kompetencer, der kan hjælpe astronauter på rummission såvel som under kriser og katastrofer her på jorden.

”Partnerne håber, at kortlægningen kan være med til at synliggøre rummets betydning. Og ikke mindst, at studerende på både bachelor- og kandidatniveau får alle muligheder for at specialisere sig i større eller mindre grad i brugen af satellitdata og rumteknologi”, siger partnerne, der ”ser frem til at drøfte nye fælles initiativer på den anden side af sommerferien.”

Det er for at optimere de studerendes muligheder og sænke barriererne for nationalt samarbejde, at Partnerskabet har i kortlagt rumrelaterede kurser og uddannelser på de seks danske universiteter.

Kortlægningen skal give undervisere og studievejledninger indsigt, som kan inspirere studerende til at tage kurser på andre universiteter. Flere og flere kurser gives online, hvilket bidrager yderligere til muligheden for, at den enkelte studerende får ekstra kompetencer, der kan resultere i et spændende jobs.

Kortlægningen giver samtidig det enkelte universitet et overblik og synliggør muligheder for at styrke egen undervisning gennem et mere eller mindre formelt samarbejde imellem undervisere. Endelig skal kortlægningen skabe det overblik, der giver grundlag for nye samarbejder i partnerskabet på tværs af universiteterne.

Kortlægningen er et af de temaer Partnerskabet Rumrelaterede Uddannelser satte sig for at arbejde med i sin hensigtserklæring fra januar 2020.

Partnerskabet har tidligere dannet rammen om udviklingen af Danmarks første nationale cubesatprogram, DISCO, med deltagelse af fire universiteter. https://discosat.dk/

Link til partnerskabserklæringen og beskrivelse af partnerne:  https://ufm.dk/forskning-og-innovation/rumomradet/rummet-og-danmark/partnerskaber/partnerskab-for-rumrelaterede-uddannelser

Kontakt: Specialkonsulent i Uddannelses- og Forskningsministeriet Cecilie Tornøe ct@ufm.dk

Er du ruminteresseret, så se også for eksempel space.au.dk , BlivAstronaut.dk, vildmedrummet.dk