Aarhus Universitets segl

Bemærk frist 1/3: DFF-Ung Eliteforsker og DFF-Forskningsleder

Det Frie Forskningsråd har offentliggjort et nyt forskerkarriereprogram Sapere Aude (Vov at vide) i forbindelse med forårsopslaget i 2010. Der er deadline for ansøgninger 1. marts 2010 til to af de nye forskerkarriereprogrammer. (Bemærk pilotforsøg med elektronisk ansøgning hos FNU.) Det drejer sig om DFF-Ung Eliteforsker og DFF-Forskningsleder. DFF forventer at udpege i alt 45 DFF Ung Eliteforsker og minimum 35 DFF-Forskningsledere i 2010 fordelt over alle videnskabelige hovedområder. DFF har tidligere haft særlige forskerprogrammer rettet mod kvinder. Disse er nu lagt ind under Sapere Aude, hvor både mænd og kvinder opfordres til at søge. Se hele opslaget på dette link.

DFF-Ung Eliteforsker

Formål:
Udvidet individuelt postdocstipendium, som giver mulighed for at realisere ekstra ambitiøse forskningsmål. DFF-Ung Eliteforsker tildeles excellente forskere, som selvstændigt skal gennemføre et konkret forskningsprojekt af op til tre års varighed ved en forskningsinstitution i DK eller udlandet.

DFF-Ung Eliteforsker henvender sig til excellente forskere på postdoc- og adjunktniveau. Der er også mulighed for, at ph.d.-studerende kan søge, hvis der vedlægges en erklæring fra vejleder om forventet aflevering inden for 6 måneder efter ansøgningsfristen.

DFF forventer, at man efter et DFF-Ung Eliteforskerstipendium sigter mod at søge et ERC Starting Grant eller tilsvarende internationale programmer. Der kan søges om et individuelt postdocstipendium og yderligere op til 1 mio. kr. inkl. overhead.

DFF-Forskningsleder

Formål:
Formålet med DFF-Forskningsleder er at give mulighed for, at excellente forskere dvs. forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, udvikler og styrker deres forskningsidéer, samt at fremme mobilitet internationalt og nationalt mellem forskningsmiljøer og herigennem fortsat at styrke netværk og karriere. DFF-Forskningsleder styrker desuden muligheden for, at excellente forskere efter udlandsophold kan vende tilbage til en dansk forskningsinstitution.

DFF-Forskningsleder henvender sig til meget talentfulde forskere, typisk på lektorniveau, der almindeligvis inden for de seneste 8 år har opnået ph.d.-graden.

DFF forventer, at en bevilling som DFF-Forskningsleder ruster bevillingshaver til at søge et ERC Starting Grant, ERC Advanced Grant eller tilsvarende internationale programmer. Der kan søges om op til 9 mio. kr. inkl. overhead.