Aarhus University Seal

Speciel relativitetsteori

­Kontaktperson: Lasse Arndt, kandidatstuderende fra E22 e-mail: 201907002@post.au.dk

Institut for Fysik og Astronomi tilbyder følgende tre øvelser:

Alle disse øvelser er grundlæggende, 'tekstbogs-eksempler' på vigtige elementer - hhv. lysets hastigheds konstans, tidsforlængelse og længdeforkortning samt masseforøgelse fra den specielle relativitetsteori. Selve øvelsen gennemføres på 3-4 timer med op til 5 elever ad gangen. Der skal sættes tid af hjemme til forberedelse og efterfølgende dataanalyse. 

Tilmelding sker via e-mail201907002@post.au.dk hvori man fortæller

  • hvilket eksperiment man ønsker at udføre
  • en periode af ledige datoer, hvor eleven kan udføre eksperimentet
  • en dato der angiver, hvornår eksperimentet senest skal være udført

Mødested:

Øvelserne foregår på adressen:
Institut for Fysik og Astronomi
Ny Munkegade 120
8000 Aarhus C


Medmindre andet aftales, mødes eleverne med underviseren i foyeren ved Informationen på 1. etage. Man forventes at møde relativt velforberedt op og som minimum have downloaded og læst øvelsesvejledningen ovenfor.

Instruktorer: 

  • Lasse Arndt, kandidatstuderende fra E22
  • Stine Svanum Frederiksen, kandidatstuderende fra E22