Aarhus University Seal

Lavtemperaturfysik

Lavtemperaturfysik

 Jan Arlt   Magnet

Eksperimentel øvelse med efterfølgende databehandling, Ca. 3-4 timer. 

I en superleder løber ledningselektronerne uden nogen modstand. Der sker derfor ikke noget energitab til termisk energi.
I dette projekt skal I arbejde med to serier af eksperimenter. I den ene serie skal I eksperimentere med superledning, og I skal udføre eksperimenter, der illustrerer Meissner-effekten.
I den anden serie skal I arbejde med flydende kvælstof og finde rumfanget af en mængde kvælstof, som er overgået fra flydende form til gasfase. I skal desuden vha. Ohms lov finde resistansen af en konstantantråd ved forskellige temperaturer.

Max 30. 

Fysik A eller B niveau, elever fra 1. og 2. g. 

Hent øvelsesvejledningen i PDF format (260 kb)