Nyheder

To bevillinger fra Det Frie Forskningsråd til IFA forskere

23.06.2016DFF har uddelt 91 millioner kroner til forskere på Science & Technology. Heraf går 2,4 millioner til henholdsvis Alberto Imparato og Henrik Bjerregaard Pedersen.

Renere kvantemekaniske målinger

22.06.2016Lukas Buchmann, IFA, et al. foreslår i en kommende artikel i Physical Review Letters en ny type synodyn detektor til målinger i kvantemekaniske systemer. Ideen er at fjerne noget af den støj, som nødvendigvis opstår i en måling fordi måleapparaturet altid indvirker på målingen, når man har de fine kvantemekaniske briller på.

Aurelien Dantan modtager bevilling fra Villum Fonden

22.06.2016Bevillingen skal bruges til at ansætte en postdoc i 2 år. En beskrivelse af projektet "On-chip electro-opto-mechanical platforms" er givet nedenfor.

Georg Bruun modtager bevilling fra Villum Fonden

22.06.2016Bevillingen skal bruges til at ansætte en postdoc i 2 år. En beskrivelse af projektet er givet nedenfor.

Ny Adjungeret Professor ved Aarhus Universitet - Thomas Tauris

14.06.2016Efter indstilling fra IFAs ledelse og STs dekan, har rektor tildelt Thomas Tauris, Bonns Universitet, titlen Adjungeret Professor ved Aarhus Universitet. Udnævnelsen er en anerkendelse af Professor Tauris’ omfattende arbejder indenfor astrofysikken, med særlig vægt på neutronstjerner, sorte huller og gravitationsbølger. Vi ønsker Professor Tauris tillykke, og ser frem til samarbejdet i de kommende år.