Aarhus University Seal

TAP-foredrag - Hans Fynbo: 'Hvem mon man er før man bli'r til?'

Info about event

Time

Tuesday 9 April 2013,  at 09:15 - 10:00

Location

Phys. Aud.

Foredrag for TAP personale ved IFA


Lektor Hans Fynbo

 

Hvem mon man er før man bli'r til?

Hvem mon man er før man bli'r til
et stjerneskud - et puslespil
en tanketorsk - en gulerod
man må for fa'en ha' været no'ed

Har vi ikke alle ligesom Shu-bi-dua tit undret os over dette spørgsmål?

I foredraget vil jeg komme med en slags svar – ihvertfald forklare hvordan de grundstoffer, vi er opbygget af, er opstået i løbet af universets hidtige 13.7 milliarder års eksistens. Herunder vil jeg komme ind på, hvordan de eksperimenter vi laver i Århus og ude i verden hjælper til med at forstå detaljerne.

Der er morgenkaffe og rundstykker kl. 9.00 uden for auditoriet.

Vel mødt.