Aarhus University Seal

Studenterkollokvium - Sune Andreas Dyrbye: Observation af gravitationsbølger

Info about event

Time

Thursday 13 October 2016,  at 14:15 - 15:00

Observation af gravitationsbølger

Sune Andreas Dyrbye

Vejleder: Dimitri Fedorov

13/10/16 kl. 14.15
Fysisk Auditorium

Einsteins almene relativitetsteori forudsiger eksistensen af såkaldte gravitationsbølger, som kan observeres som en strækning af rumtiden. Forskellige metoder er foreslået for at kunne måle disse bølger, hvoraf en, LIGO interferometeret, har formået dette. Jeg kommer ind på konceptet gravitationsbølger, introducerer forskellige mulige observationstekniker og præsenterer resultater fra disse. Til slut beskrives nogle fremtidige planer for observationer.