Aarhus University Seal

Studenterkollokvium - Søren Sørensen Sneftrup: Loophole-free Bell test

Info about event

Time

Thursday 11 May 2017,  at 15:15 - 16:00

Søren Sørensen Sneftrup

Loophole-free Bell test

Supervisor: Aurelian Romain Dantan

Date Student colloquium:  11/5 2017 kl. 15:15

Fra kvantemekanikkens tilblivelse har der været diskussion om dens fortolkning. Tankeeksperimenter har spillet en stor rolle i debatten og en af de vigtigste af disse var Einstein Podolski Rosen-paradokset der blev opstillet i 1935. Ud fra paradokset konkluderes at kvantemekanikken enten er ikke-lokal eller ufuldstændig. Ideen om kvantemekanikkens ufuldstændighed ledte til teorier der benyttede lokale skjulte variable til at udbygge kvantemekanikken. Det varede helt indtil 1964 før John S. Bell viste at der findes tilfælde hvor kvantemekanikken giver resultater, der ikke kan reproduceres af teorier der benytter lokale skjulte variable. Bell viste dette med et tankeeksperiment der rent faktisk kan udføres i virkeligheden, den såkaldte Bell test. Fra 1972 og frem har man udført stadigt mere komplekse Bell tests i et forsøg på at lukke ”Loop-holes” der kan tillade forklaringer med lokale skjulte variable. I dette studenterkollokvium gives en gennemgang af nogle af de vigtigste Bell-tests. S