Aarhus University Seal

Studenterkollokvium - Mai Olsen: 'Antityngdekraft'

Info about event

Time

Thursday 7 November 2013,  at 14:15 - 15:00

Location

Fys. Aud.

Antityngdekraft

Mai Aalund Olsen

Vejleder: Helge Knudsen

Torsdag den 7. november kl. 14.15
Fysisk Auditorium

Einsteins svage ækvivalensprincip, "Alle legmer falder med samme acceleration", er et veltestet princip for vekselvirkningen mellem partikler, men det er ikke blevet direkte testet for vekselvirkningen mellem partikler og anti-partikler. Falder anti-patikler opad, eller accelererer de hurtigere mod jorden end almindelige partikler?
Teoretiske argumenter for, at den gravitationelle masse af antipartikler, er den samme som for partikler, bygger på principper som CPT-invarians og andre af Standardmodellens symmetrier. Men Standardmodellen kan kun redegøre for meget lidt af universets bestanddele; den forklarer ikke begreber som mørk energi eller den manglende mængde af antipatikler, der er afgørende for vores eksistens i dag. Vi må derfor indse at Standardmodellen ikke er komplet og undersøge muligheder for eventuelle symmetribrud.
På CERN arbejder man på at opstille eksperimenter, herunder AEGIS og GBAR, til at måle det frie fald for antipartikler i jordens tyngdefelt. Disse eksperimenter kan måske kan bringe os tættere på forståelsen af gravitations-konceptet.