Aarhus University Seal

Studenterkollokvium - Leon Schwenk-Nebbe: 3D print – fra pølsemaskine til nanofabrikation

Info about event

Time

Thursday 5 November 2015,  at 08:15 - 09:00

Location

Fys. Aud.

3D print – fra pølsemaskine til nanofabrikation


Leon Schwenk-Nebbe

Vejleder: Peter Balling


Torsdag den 5. november kl. 8.15
Fysisk Auditorium


For omtrent 30 år siden skabte Chuck Hull den første tredimensionelle printmetode. Sidenhen er processen blevet forfinet og man har udviklet mange andre produktionsteknikker. De mest interessante af disse vil blive forklaret, kategoriseret og sat op imod hinanden.
En ting, de har tilfældes, er, at man bygger lag på lag og derved skaber et tredimensionelt objekt. En mere moderne printmetode baserer sig på to-foton absorption af nær-infrarøde femtosekund laserpulser. Denne fremgangsmåde muliggør små-skala print direkte i tre dimensioner uden at adressere lag efter lag. Vi vil kigge nærmere på denne metode, der i dag bruges til fremstilling af nanostrukturer, og på, hvordan den kan anvendes i fremtiden.