Aarhus University Seal

Studenterkollokvium - Emilie Hindbo Clausen: Antibrint

Info about event

Time

Thursday 6 October 2016,  at 14:15 - 15:00

Antibrint

Emilie Hindbo Clausen

Vejleder: Ulrik Uggerhøj


6/10/2016 kl. 14.15
Fysisk Auditorium


For hver elementarpartikel eksisterer en spejlbillede-partikel med de samme egenskaber, men med modsat ladning, kaldet antipartikler. Mødes et partikel-antipartikel-par vil de annihilere og blive til energi. Antipartikler kan som almindelige partikler sættes sammen til antiatomer. Til dags dato er kun antibrint blevet produceret i laboratoriet, og kun på CERN. Dannelsen af antibrint er forbundet med en lang række udfordringer, idet konstituenterne først skal dannes, fanges, nedkøles og derefter blandes uden at tilføres energi. Har de dannede antiatomer for meget energi, er de nemlig umulige at fange i en fælde bestående af elektriske og magnetiske felter. Fordi antipartikler og partikler altid dannes i par, er det et af fysikkens mysterier, hvorfor vores univers hovedsageligt består af stof og kun meget lidt antistof. Ved spektroskopiske undersøgelser på fanget antibrint håber man at kunne finde forskelle fra brint og dermed tage et første skridt mod forståelsen af denne asymmetri.