Aarhus University Seal

Student Colloquium, Emil Lenler-Eriksen: Kvantemotorer - En eksorcisme af Maxwells Dæmon

[Translate to English:] Maxwells Dæmon separerer, uden brug af energi, de kolde og varme partikler i en kasse, og sænker dermed entropien s˚a et arbejde kan ud-vindes.

Info about event

Time

Monday 24 April 2023,  at 15:15 - 16:00

Location

Fys. Aud.

Vejleder: Alberto Imparato

Siden slutningen af det 19. ˚arhundrede har fysikere skabt tankeeksper-imenter hvori termodynamikkens 2. lov angiveligt brydes. Det mest famøse af disse tankeeksperimenter har f˚aet navnet ”Maxwells Dæmon” efter sin skaber. Vi vil starte med en hurtig gennemgang af et par eksempler p˚a s˚adanne dæmoner gennem tiden, nærmere Maxwells Dæmon og en videretænkning af denne, der ofte kaldes for Szilard Motoren. Vi vil derefter se p˚a s˚akaldte kvantemotorer, der er kvantemekaniske systemer, der manipuleres p˚a en m˚ade s˚a de kan udføre et arbejde. Mere specifikt vil vi se nærmere p˚a Szilards Kvantemotor, hvor man, ved at bestemme hvilken side af en kasse en partikel er i, kan sænke entropien og dermed udvinde arbejde, hvilket angiveligt er i strid med termodynamikkens 2. lov. Til sidst vil vi eksorcere dæmonen fra kvantesystemet ved at tage højde for vores egen observation af partiklen.