Aarhus University Seal

Studenterkollokvium - Ebbe Stubbe: Adaptiv kontrol af kemiske reaktioner med femtosekundlasere og genetiske algoritmer

Info about event

Time

Thursday 19 May 2016,  at 15:15 - 16:00

Adaptiv kontrol af kemiske reaktioner med femtosekundlasere og genetiske algoritmer

Ebbe Stubbe


Vejleder: Henrik Stapelfeldt


Torsdag den 19. maj kl. 15.15
Fysisk Auditorium

I de fleste praktiske anvendelser styres udfaldet og raten af kemiske reaktioner ved makroskopiske parametre. Det har i mange år været en drøm at kunne udøve kontrol for enkelte atomer og molekyler – for at udvikle mere effektive måder at styre kemi på og for at forstå reaktioner og processer på det fundamentale atomare niveau. Femtosekund laserpulser har åbnet helt nye muligheder for at opnå denne drøm.
En særlig tilgang til kontrol af kemiske reaktioner er at lade laserpulserne selv lære, hvordan den mest effektive kontrol opnås. Foredraget vil både introducere femtosekund laserpulser og genetiske algoritmer og konkrete eksempler på eksperimenter, som har påvist kontrol af dynamiske processer i molekyler.