Aarhus University Seal

Studenterkollokvium - Daniel Bach Jensen: Sandsynligheden for et univers som vores

Info about event

Time

Monday 10 April 2017,  at 14:15 - 15:00

Daniel Bach Jensen

Sandsynligheden for et univers som vores

Supervisor: Steen Hannestad

Date student colloquium: 10/4 -17, kl 14-15

Fine-Tuning er et udtryk for at sandsynligheden for liv, som vi kender det, er meget lille. Det er et emne som strækker sig fra fysiske og naturvidenskabelige sammenhænge og beregninger hen over logiske og matematiske argumenter til statistiske og filosofiske betragtninger af emnet. Fine-Tuning er et meget omdiskuteret emne indenfor især religiøse og ateistiske fora, men også mange fysikere har gennem tiden undersøgt og afprøvet dette fænomen på forskellig vis. I dette foredrag har jeg taget udgangspunkt i artiklen ”The Fine-Tuning of the Universe for Inteligent Life” fra 2012 af Luke A. Barnes, som samler en stor del af det arbejde der er lavet indenfor dette område. Jeg vil tage udgangspunkt i relationer mellem masse og kernekræfter, for at bestemme fysiske grænser for alternative universer som vores.