Aarhus University Seal

Studenterkollokvium - Benjamin Jørgensen: de Broglie-Bohm theory and Many Interacting Worlds

Info about event

Time

Friday 9 October 2015,  at 08:15 - 09:00

Location

Fys. Aud.

de Broglie-Bohm theory and Many Interacting Worlds


Benjamin Jørgensen


Vejleder: Klaus Mølmer


Fredag den 9. oktober kl. 8.15
Fysisk Auditorium


Hvordan kan noget eksistere uden at være et bestemt sted? Og hvad er en bølgefunktion egentlig? Disse spørgsmål er, ligesom andre kvantemekaniske effekter, åbne for fortolkninger. Som alternativ til den udbredte københavnerfortolkning vil jeg gennemgå ”de Broglie-Bohm” teorien, der (næsten) ikke har filosofiske problemer og hvorudfra de samme formler kan udledes. Denne fortolkning kan snart blive mere udbredt, da den for nyligt har vist sig anvendelig til modellering af kvantemekaniske effekter som et resultat af en klassisk frastødning mellem partikler i mange parallelle universer.