Aarhus University Seal

Studenterkollokvium - Anders Eller Thomsen: Teoretiske problemer med Standardmodellens Higgs-sektor

Info about event

Time

Tuesday 10 November 2015,  at 17:15 - 18:00

Teoretiske problemer med Standardmodellens Higgs-sektor 

Anders Eller Thomsen

Vejleder: Nikolaj Zinner

 

Tirsdag den 10. november kl. 17.15

Fysisk Auditorium

Standardmodellen for partikelfysik er en af de mest succesfulde teorier i fysikken. Den redegør for alle kendte stofpartikler samt tre af de fire kendte naturkræfter og har givet anledning til en række eksperimentelle forudsigelser. Opdagelsen af Higgs-bosonen i 2012 satte kronen på værket – nu har man eksperimentel evidens for mekanismen, der giver masse til partiklerne.

Blot fordi man nu har påvist eksistensen af Higgs-bosonen eksperimentelt, er problemerne dog ikke ovre endnu. Flere problemer af teoretisk karakter sætter spørgsmål ved, om Higgs-sektoren af Standardmodellen, som vi kender den i dag, udgør en fundamental teori eller om den blot er en effektiv, lavenergi teori, der kun kan beskrive partikelfysik ved de relativt beskedne energier, man i dag kan tilgå i moderne acceleratorer.