Aarhus University Seal

Student Colloquium, Akgash Sundaralingam

[Translate to English:] Her ses et billede af reel output af en frekvenskam tilhørende Ion Trap Group Aarhus University. Lyset er fremkaldt ved frekvensdivision, således at lys fra det synlige spektrum bliver vist som output.

Info about event

Time

Monday 15 November 2021,  at 13:15 - 14:00

Location

Fys. Aud.

Vejleder: Michael Drewsen

Title: Optiske frekvenskamme: millioner af lasere i en

Til alle tider har der indenfor naturvidenskaben været et ønske at måale så præcist som muligt. Da frekvenser er noget af det, man kan måle mest præcist, så baserer de fleste præcise måleinstrumenter sig på en form for frekvensmåling. Typisk gælder det, at jo højere frekvenser man kan måle, desto mere præcise målinger kan man også foretage. Hvor mikrobølgestråling ved 9.2 GHz har været guldstandarden siden 50’erne, har man længe drømt om at lave frekvensreferencer i det optiske område (1015 Hz). Problemet har bare været at måle så høje frekvenser. I starten af det 21. århundrede blev denne udfordring dog endelig løst via den optiske frekvenskam, som er en laser med millioner af ækvidistant fordelte frekvenskomponenter. Med udgangspunkt i simple laserfysiske overvejelser vil jeg i min præsentation forklare hvordan en optisk frekvenskam fungerer, hvilke udfordringer der er, og hvordan de løses. Derudover vil jeg præsentere nogle anvendelser af frekvenskamme i forhold til at lave forbedrede atomure og mere præcise astronomiske målinger.