Aarhus University Seal

Student colloquium - Viktor Haldborg: Kontextualitet i kvantemekanikken

Info about event

Time

Monday 10 May 2021,  at 13:15 - 14:00
[Translate to English:] “Sky and water 1” M.C. Escher (1938): Det er hverken en fugl eller en fisk.
[Translate to English:] “Sky and water 1” M.C. Escher (1938): Det er hverken en fugl eller en fisk.

Supervisor: Aurelien Dantan

Er en måling af en partikel i laboratoriet en afsløring af en iboende egenskab hos partiklen?

I den klassiske mekanik er svaret ja og partiklens bevægelse er dikteret af Newtons 2. lov givet en specifikation af sted og impuls.

I kvantemekanikken er komplette udsagn om eksempelvis både sted og impuls ikke tilladte.

De kanonisk konjugerede par er istedet 'komplementære' da bestemmelsen af den en ene medfører en usikkerhed i bestemmelsen af den anden.

I 1935 førte dette Einstein, Podolsky og Rosen til at postulere;

(1)

Enten måtte kvantemekanikken være ufuldstændig,

(2)

Eller så må impuls og sted ikke have nogen fysisk virkelighed.

Dette kollokvium vil tage udgangspunkt i kritikken rejst i 1935 af EPR og være en gennemgang af spørgsmålet om hvorvidt kvantemekanikkens forudsigelser kan forankres i en underliggende klassisk teori beskrevet ved skjulte variable.

I kollokviet vil jeg gennemgå den overordnede historiske udvikling på området og skitsere to teoremer, det ene af John Bell og det andet af Simon Kochen og Ernst Specker.

Dette vil medføre brud med to klassiske begreber; lokalitet og non-kontextualitet og derigennem belyse Einstein og Bohrs synspunkter.