Aarhus University Seal

Student Colloquium - Sarah Eckholdt Jensen: Hemmeligheden bag det perfekte smut

Info about event

Time

Thursday 26 April 2018,  at 15:15 - 16:00

Supervisor: Henrik B. Pedersen

En typisk tur på stranden indebærer at slå smut, og de fleste har en nogenlunde intuition for, hvordan en smutsten skal se ud, og hvordan den skal kastes. Siden 1997 er der blevet holdt verdensmesterskaber for både mænd og kvinder i det at slå flest smut. Anvendelse af smut på vand kendes allerede fra militære anvendelser fra anden verdenskrig i form af bomber. Inden for de sidste 20 år er der blevet publiceret flere videnskabelige undersøgelser, som beskæftiger sig mere fundamentalt med kollisioner mellem sten og vand svarende til smut.

I dette kollokvium vil hemmeligheden bag det perfekte smut blive undersøgt. Spørgsmål som hvor mange smut man maksimalt kan slås, samt hvordan kasterens bevægelse skal være, bliver besvaret. Jeg vil blandt andet analysere betydningen 1) af stenens hastighed før kollisionen med vandet, 2) betydningen af stenens rotation, samt 3) det maksimalt mulige antal smut.